Unternehmen
Distributor elektronických
součástek s důrazem na design
Distributor elektronických
součástek s důrazem na design
Distributor elektronických
součástek s důrazem na design
Distributor elektronických
součástek s důrazem na design
Distributor elektronických
součástek s důrazem na design

Novinky

Jsme velice hrdi na to, že Vám můžeme představit naši nově zpracovanou Homepage.
Na Vám již známé webové adrese www.wittig-electronic.de naleznete nyní Homepage společnosti Wittig ELECTRONIC GmbH, která byla po týdny vizuálně, technicky a obsahově upravována, takže je nyní zcela zmodernizována. Kromě přehledného a moderního designu se vyznačuje zejména tím, že jsou její obsahy přizpůsobeny požadavkům našich zákazníků, partnerů a zájemců, což stojí v popředí zájmu nové webové stránky.

Vzešla z vynucené situace v roce 2000 a dále se kontinuálně rozvíjela. Kvůli nevhodnému designu desky plošných spojů (DPS) s cestami pro 4-pinové HV SnapIn kondenzátory už nebyly dodrženy požadované parametry pro povrchové cesty (návrhář nepovažoval nýtované spáry za vodivou součást). Protože desky plošných spojů už byly připraveny k dodávce, měl být vsunut mezi kondenzátor a DPS izolační plátek, aby mohla být povrchová cesta vedena odpovídajícím způsobem.

15. září 2018 se asi 2500 návštěvníků z Freibergu a okolí zúčastnilo veletrhu "Schule macht Betrieb", který pořádal German Fuel Institute ve Freibergu. Zde se seznámili s možnostmi odborného vzdělávání a dostupnými studijními kurzy. Na veletrhu se představuje více než 100 vystavovatelů téměř z každého odvětví. Poprvé jsme zde prezentovaly naše aktuální kvalifikované profese “Obchodník pro velkoobchod a export” a “Vedoucí kanceláře”.