Unternehmen
wittig Německo
Distributor elektronických
součástek s důrazem na design
Team Meeting China Germany Wittig
Distributor elektronických
součástek s důrazem na design
Analýza elektronických součástek
Distributor elektronických
součástek s důrazem na design
Vývojová služba
Distributor elektronických
součástek s důrazem na design
Elektronické komponenty ve velkém skladu
Distributor elektronických
součástek s důrazem na design

Hybridní kondenzátory

Hybridní kondenzátory jsou logickým pokračováním vývoje začínajícího u aluminiových elektrolytových kondenzátorů a polymerových kondenzátorů. Spojují totiž přednosti obou technologií u hodnot do 80 V, čímž se stávají nesmírně zajímavými pro současné požadavky automobilového, průmyslového i medicinského sektoru.

Díky účinnějšímu přenosu náboje ve srovnání s elektrolytickými kondenzátory je možné dosáhnout mnohem nižších hodnot ESR, což vede k menším ztrátám a tím také k vyšší účinnosti. Jedním z pozitivních vedlejších účinků je, že tímto lze dosáhnout i lepšího chování pro vysokofrekvenční aplikace. Oproti čistě polymerovým kondenzátorům. Oproti čistě polymerovým kondenzátorům také nabízejí výhody z hlediska regenerace a tzv. samoopravy. Např. již tak velmi nízké hodnoty ztrátového proudu hybridního kondenzátoru klesají po spájení mnohem rychleji, než je tomu u polymerového kondenzátoru. Kromě toho mohou být při stejné velikosti balení dosaženy vyšší kapacity, než je tomu u polymerových kondenzátorů.

Různé výzkumy ukázaly, že při přímém srovnání stejného CV produktu, hybridní kondenzátor vykazuje 3,5 krát více potřebné kapacity než srovnatelný aluminiový elektrolytický kondenzátor.

Hybridkondensator

To znamená, že v důsledku menšího odlehčení může být kapacita na rozdíl od běžných elektrolytických kondenzátorů lépe využita, a to zejména pro vysoké frekvence. V přímém srovnání to znamená, že u hybridů je vyžadována nižší nominální kapacita, čímž může být dosaženo menší velikosti součástek a tím také lepšího poměru cena / výkon. Vývojáři tak mají možnost využít těchto výhod při dalším vývoji.

Kromě toho může být často použit jediný hybridní kondenzátor, který nahradí více hliníkových elektrolytických kondenzátorů. Je tak například vyžadováno pouze 20 % prostoru ve srovnání s řešením s běžnými kondenzátory.

Vzhledem k vysokému proudovému zatížení je mezera mezi hliníkovými elektrolytickými kondenzátory a keramickými kondenzátory vyplňována a velmi brzy bude zcela pokryta.

Hranice mezi oběma technologiemi kondenzátorů se tím stírají stále více.

Aktuálně jsou v nabídce hybridní kondenzátory v SMD provedení pro napětí od 16 do 80 V s kapacitou od 10 do 470 µF a s max.pracovní teplotou +135 °C. Radiální THT verze jsou k dispozici pro napětí od 25 do 63 V s kapacitou od 100 do 330 µF a s max. pracovní teplotou +135 °C.

Pokud údaje uvedené v datasheetech nejsou dostačující, lze kondenzátor otestovat až do +150 °C a s odpovídajícím proudovým zatížením. Výsledkem je obvykle hybridní kondenzátor, který splňuje všechny požadavky zákazníka.

Některé série hybridních kondenzátorů byly vystaveny klimatickému testu při teplotě +85 °C a 85 % relativní vlhkosti, což bylo zdokumentováno ve specifikacích. Další dokumentace, včetně speciálních pro automobilovou výrobu, mohou být poskytnuty na vyžádání.

V případě dalších technických dotazů nebo objednávky vzorků nás, prosím, kontaktujte.

Datasheety týkající se hybridních kondenzátorů najdete zde: [Hybrid]

Jdi zpět